Είδη που έχουν εξαφανιστεί

Τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως λόγω ανθρωπογενών επιδράσεων, πολλά είδη της άγριας πανίδας έχουν μειωθεί πληθυσμιακά, έχει συρρικνωθεί η εξάπλωσή τους και έτσι έχουν απομονωθεί γεωγραφικά, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε εξαφάνιση. Είδη της άγριας πανίδας που έχουν εξαφανιστεί από τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι ο βασιλαετός Aquila heliaca, ο λύγκας Lynx lynx κ.ά. Συγκεκριμένα, ενώ στον Ελλαδικό χώρο συναντώνται ορισμένα ανώριμα και διαχειμάζοντα άτομα βασιλαετού, η τελευταία αναπαραγωγική του προσπάθεια καταγράφηκε στο δάσος της Δαδιάς στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η τελευταία μαρτυρία ύπαρξης λύγκα στη χώρα μας αναφέρεται στα Ελληνοαλβανικά σύνορα στις αρχές της δεκαετίας του 1980.