Ψάρια

ΤΑΞΗ Οικογένεια Είδος Ελληνική ονομασία
    Anguilla anguilla Χέλι
    Barbus cyclolepis Βιργιάνα
    Carassius gibelio Πεταλούδα
    Cyprinus carpio Γριβάδι
    Esox lucius Τούρνα
    Leucaspius  delineatus Μικρόσισρκο
    Leusiscus cephalus Τυλινάρι
    Oncorhynchus mykiss Αμερικάνικη Πέστροφα
    Perca  fluviatilis Περκί
    Scardinius  erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
    Silurus glanis Γουλιανός

 

 

 

 

 

Χέλι

xeli01xeli02xeli03xeli04
Χέλι - (Europeaneel)  Anguillaanguilla (Linnaeus, 1758)
Μεγέθη: Μέγιστο ολικό μήκος (TL): 133 cm cm, Μέγιστο ολικό βάρος: 6,599 Kg, Μέγιστη ηλικία: 85 έτη
Περιβάλλον – Βιότοποι: Είναι βαθύβιο και κατάδρομο είδος. Ζει σε γλυκά υφάλμυρα και θαλασσινά νερά, σε βάθη από 0 – 700 m. Βρίσκεται σε κάθε τύπο νερού, από μεγάλες λίμνες και ποτάμια μέχρι μικρές υδατοσυλλογές και έλη. Τα νεαρά χέλια ζουν συνήθως σε μικρά ρέματα, κάτω από πέτρες ή μέσα στην υδρόβια βλάστηση. Τα μεγάλα προτιμούν μαλακούς αμμώδεις πυθμένες.
Κλίμα: Εύκρατο: 4 – 20 °C, 74° N - 25° N, 26° W - 45° E
Οικονομική
Σημασία:
Αλιεία: πολύ εμπορικό, Υδατοκαλλιέργειες: πολύ εμπορικό,
Αλιεία Αναψυχής: Ναι
Εξάπλωση: Το χέλι στην Ευρώπη βρίσκεται γύρω από τις ακτές του Ατλαντικού, από τη Σκανδιναβία μέχρι το Μαρόκο και από τους ποταμούς του Βόρειου Ατλαντικού και τη Βαλτική μέχρι τη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα.
Βιολογία: Είναι σαρκοφάγο ψάρι. Τρέφεται με όλα τα είδη των υδρόβιων ζώων, όπως ψάρια, σκουλήκια, έντομα, σαλιγκάρια, βατράχια κλπ. Οι λάρβες των χελιών τρέφονται κατά την μετα­νάστευση τους από τον τόπο της εκκόλαψης τους προς τους χώρους της μελλοντικής παραμονής τους με θαλάσσιους πλαγκτονικούς οργανισμούς.
Τα ώριμα χέλια (αργυρόχελα) εγκαταλείπουν τις ακτές της Ευρώπης και μεταναστεύουν για αναπαραγωγή στη θάλασσα των Σαργασσών, στον Ατλαντικό ωκεανό. Μετά την ωοτοκία πεθαίνουν λόγω εξάντλη­σης από το ταξίδι. Τα νεαρά χελάκια (λεπτοκέφαλοι) μεταφέρονται με αργό ρυθμό προς τις ακτές της Ευρώπης με τη βοήθεια του 'ρεύματος του Κόλπου' και με την Β.Α. κατεύθυνση των ρευμάτων του Ατλαντικού ωκεανού. Μετά από 1 - 3 χρόνια οι λεπτοκέ­φαλοι φτάνουν στις ακτές της Ευρώπης, όπου μεταμορφώνονται στο τελικό στά­διο τους και αμέσως εισβάλουν στα ποτάμια και τις λίμνες, όπου παραμένουν μέχρι να ενηλικιωθούν.
Νομοθεσία Προστασίας: Καμία

Βιργιάνα

virgiana04virgiana02virgiana03

 

Βιργιάνα   (Round scaled barbell) - Barbus cyclolepis Heckel, 1837
Μεγέθη: Μέγιστο ολικό μήκος (TL): 30,0 cm, Μέγιστη ηλικία: 7 έτη
Περιβάλλον – Βιότοποι: Βενθοπελαγικό είδος του γλυκού νερού. Ζει συνήθως σε ποτάμια, σε περιοχές με μέτρια ως ισχυρή ροή, από τις πηγές μέχρι τις εκβολές.
Συχνά κρύβεται κάτω από πέτρες, πεσμένα φύλλα και ρίζες δένδρων.
Κλίμα: Εύκρατο: 47°N - 39°N
Οικονομική
Σημασία:
Αλιεία: Εμπορικό, Υδατοκαλλιέργειες: Όχι,
Αλιεία Αναψυχής: Ναι, Ενυδρεία: μόνο σε Δημόσια ενυδρεία
Εξάπλωση: Απαντάται στην Ευρώπη και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Είναι διαδεδομένο είδος στα υδάτινα συστήματα που εκβάλλουν στην Προποντίδα, στο Βόρειο Αιγαίο, στην Ευρωπαϊκή Τουρκία και στη βόρεια - ανατολική Ελλάδα στους Ποταμούς Έβρο, Νέστο, Στρυμόνα, στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη και στα ποτάμια της Χαλκιδικής. Επίσης βρέθηκε στους ποταμούς Πηνειό, Αλιάκμονα και Σπερχειό.
Βιολογία: Τρέφεται με φυτά και ιδιαίτερα με φύκη και ασπόνδυλα, όπως επίσης και με μικρά έντομα. Την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, τρέφεται μόνον κατά τη διάρκεια του απογεύματος και νωρίς το πρωί. Κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, τρέφεται όλη μέρα. Αναπαράγεται μετά από το δεύτερο χρόνο της ζωής του. Γεννά από τον Μάιο ως τον Ιούνιο, σε πετρώδεις πυθμένες (λιθόφιλο), αφού μεταναστεύσει αντίθετα στο ρεύμα. Τα αβγά του τα αποθέτει συνήθως επάνω σε πέτρες και λεπτά χαλίκια όπως επίσης και στις ρίζες των επιπλεόντων υδρόβιων φυτών.
  Νομοθεσία Προστασίας:   EU Regulation of Ecotopes (92/43): Παράρτημα II,
Bern’s Convention: Παράρτημα ΙΙΙ,
Red List: V-LV.

Πεταλούδα

petalouda01petalouda02petalouda03petalouda04
Πεταλούδα  (Bloch, 1782)
Carassiusgibelio - (Prussian carp)
Μεγέθη: Μέγιστο ολικό μήκος (TL): 45,0 cm, Μέγιστο ολικό βάρος: 3,0 Kg
Περιβάλλον – Βιότοποι: Είναι βενθικό είδος του γλυκού νερού, ποταμόδρομο. Απαντάται όμως ακόμη και σε υφάλμυρα νερά, σε βάθη 0 – 20 m.
Ζει σε ποταμούς, λίμνες, μικρές υδατοσυλλογές και σε τάφρους με στάσιμα ή ρέοντα νερά. Προτιμά τα κρύα νερά.
Κλίμα: Εύκρατο: 10 – 20 °C, 62° N - 35° N, 10° W - 155° E.
Οικονομική
Σημασία:
Αλιεία: περιορισμένης εμπορευσιμότητας, Υδατοκαλλιέργειες: Όχι, Αλιεία Αναψυχής: Ναι, Ενυδρεία: Ναι, Δόλωμα: Ευκαιριακά.
Εξάπλωση: Προέλευση: Σιβηρία, Ασία, κεντρική Ασία, Κίνα και Ιαπωνία.
Έχει εισαχθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και σ' όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Από πολλές χώρες έχουν αναφερθεί δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις από την εισαγωγή του.
Βιολογία: Τρέφεται από ένα μεγάλο φάσμα τροφών όπως φυτά, μικρά καρκινοειδή, έντομα κλπ.
Η αναπαραγωγή του γίνεται κατά τον Απρίλιο – Μάιο, σε θερμοκρασία νερού 18 - 22 °C. Είναι ωοτόκο, γεννά τ' αβγά του επάνω στην υδρόβια βλάστηση και οι προνύμφες του είναι πελαγικές.
Στην Ευρώπη οι πληθυσμοί του αποτελούνται κυρίως από θηλυκά άτομα τα οποία κατά την αναπαραγωγή ζευγαρώνουν με άλλα αρσενικά κυπρινοειδή (γριβάδια τσιρόνια κλπ). Δεν γίνεται όμως πραγματική γονιμοποίηση του ωαρίου τους, αλλά τα σπερματοζωάρια των άλλων ειδών, αφού εισέλθουν στον περιλεκιθικό χώρο του ωαρίου προκαλούν τη διαίρεση του γενετικού του υλικού μόνο με τη παρουσία τους και στη συνέχεια παράγεται το έμβρυο. Επομένως, οι απόγονοι του φέρουν μόνο το γενετικό υλικό των θηλυ­κών γονέων, με αποτέλεσμα να είναι όλοι θηλυκοί (γυνογένεση).
Χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό είδος σε μικρές λίμνες και ενυδρεία.
Νομοθεσία Προστασίας: Καμία

Γριβάδι

grivadi01grivadi02grivadi03grivadi03
Γριβάδι Cyprinus carpioLinnaeus, 1758 - (Common carp)
Μεγέθη: Μέγιστο ολικό μήκος (SL): 120 cm, Μέγιστο ολικό βάρος: 37,3 Kg, Μέγιστη ηλικία: 20 έτη
Περιβάλλον – Βιότοποι: Είναι βενθοπελαγικό είδος, ποταμόδρομο, του γλυκού νερού. Μπορεί να ζήσει και σε υφάλ­μυρα νερά.
Απαντάται συνήθως στην εύκρατη ζώνη σε νερά θερμοκρασίας 3-35 οC.
Είναι ανθεκτικό είδος που προτιμά τα στάσιμα νερά των λιμνών και του κάτω ρου των ποταμών. Γενικά προτιμά νερά με αργή ροή, ιλυώδη πυθμένα και άφθονη βλάστηση.
Κλίμα: Εύκρατο: 3 – 32 °C; 60° N - 40° N.
Οικονομική
Σημασία:
Αλιεία: πολύ εμπορικό, Υδατοκαλλιέργειες: εμπορικό,
Αλιεία Αναψυχής: Ναι, Ενυδρεία: Εμπορικό
Εξάπλωση: Εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη και σ’ όλη την Ευρασία μέχρι την Κίνα, την Νοτιοανατολική Ασία, την Σιβηρία και την Ινδία.  
Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα είδη που έχουν εισαχθεί σε πολλές χώρες, το όποίο πλέον έχει παγκόσμια εξάπλωση. Αποτελεί το σημαντικότερο είδος για την αλιεία των εσωτερικών νερών και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Αρκετές χώρες έχουν αναφέρει δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις από την εισαγωγή του. 
Βιολογία: Είναι παμφάγο είδος. Τρέφεται με πλαγκτονικούς οργανισμούς, υδρόβια έντομα, ασπόνδυλα, μαλάκια, οστρακόδερμα, διάφορα υδρόβια φυτά και σπόρους τους οποίους βρίσκει σκάβοντας στον πυθμένα.
Η περίοδος αναπαραγωγής του είναι κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο. Ένα θηλυκό 47 cm γεννά περίπου 300.000 αβγά. Τα αβγά του φέρουν κολλώδη ουσία και προσκολλώνται στα φύλα των υδρόβιων φυτών σε ρηχές παρόχθιες περιοχές. Εκκολάπτονται σε 3 – 8 ημέρες ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού που πρέπει να είναι 18-20 οC. 
Νομοθεσία Προστασίας: RedList:(DD)