Αποστολή - Κανόνες

Το Μουσείο ανήκει στο εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας των Γλυκέων Υδάτων. Είναι μια συλλογική προσπάθεια πολλών ετών από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου.

Το Μουσείο είναι το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, έχει έκταση 500 τ.μ, φιλοξενεί περίπου 600 εκθέματα τα οποία ανήκουν σε 270 είδη από τα 608 είδη σπονδυλωτών που υπάρχουν στη Χώρα μας.

Η συλλογή των δειγμάτων άρχισε από το 1950 από τον αείμνηστο Καθηγητή Παπαϊωάνου και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα δείγματα. Τα δείγματα προέρχονται κυρίως από ατυχήματα. Φιλοξενούνται αρκετά σπάνια είδη με ιδιαίτερη αξία, όπως ο Θαλασσαετός, ο Βασιλαετός, η Νανόχηνα, η Αρκούδα, οι Γύπες κ.ά.

Σκοπός του Μουσείου είναι να συμβάλλει στην εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι φοιτητές επισκέπτονται το Μουσείο για τη μελέτη και αναγνώριση των ειδών της άγριας πανίδας της χώρας μας. Πέρα όμως από την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών, είναι ανοιχτό για το κοινό με στόχο την ευαισθητοποίησή του για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ξεναγήσεις γίνονται εθελοντικά από φοιτητές της Σχολής λόγω έλλειψης μόνιμου πορσωπικού.