Αγριοπρόβατο

Κατηγορία: Αρτιοδάκτυλα

agrioprovato

Αγριοπρόβατο Ovis aries mussimon 
   
Ενδιαίτημα βραχώδεις ημιορεινές περιοχές, δασωμένες με διάκενα
Εξάπλωση Μεσόγειο, Κ. Ασία, Σαρδηνία, Κόζιακα-Τρικάλων, Σπετσοπούλα, Σαπιέντζα
Καθεστώς προστασίας τρωτά (VU: IUCN 2009)
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος σώματος 1,1-1,3 μ., ουρά 6-10 εκ.
Βάρος 35-50 χγρ. αρσενικό, 30-40 χγρ. θηλυκό
Χρωματισμός καστανέρυθρος με λευκό στα πλευρά και στην κοιλιά
Κέρατα μόνιμα και τα δύο φύλα
Οδοντοστοιχία 0/3, 0/1, 3/3, 3/3 = 32
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή φυτοφάγο, αγροστώδη και ψυχανθή φυτά
Συνήθειες ημερόβιο (νυκτόβιο το καλοκαίρι), κοινωνικό, πολυγυνικό
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Απρίλιο - Μάιο
Αριθμός νεογνών 1 (σπάνια 2)
Διάρκεια κυοφορίας 145-155 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1-1,5 έτη
Διάρκεια ζωής 12-15 έτη