Βιργιάνα

Κατηγορία: Ψάρια

virgiana04virgiana02virgiana03

 

Βιργιάνα   (Round scaled barbell) - Barbus cyclolepis Heckel, 1837
Μεγέθη: Μέγιστο ολικό μήκος (TL): 30,0 cm, Μέγιστη ηλικία: 7 έτη
Περιβάλλον – Βιότοποι: Βενθοπελαγικό είδος του γλυκού νερού. Ζει συνήθως σε ποτάμια, σε περιοχές με μέτρια ως ισχυρή ροή, από τις πηγές μέχρι τις εκβολές.
Συχνά κρύβεται κάτω από πέτρες, πεσμένα φύλλα και ρίζες δένδρων.
Κλίμα: Εύκρατο: 47°N - 39°N
Οικονομική
Σημασία:
Αλιεία: Εμπορικό, Υδατοκαλλιέργειες: Όχι,
Αλιεία Αναψυχής: Ναι, Ενυδρεία: μόνο σε Δημόσια ενυδρεία
Εξάπλωση: Απαντάται στην Ευρώπη και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Είναι διαδεδομένο είδος στα υδάτινα συστήματα που εκβάλλουν στην Προποντίδα, στο Βόρειο Αιγαίο, στην Ευρωπαϊκή Τουρκία και στη βόρεια - ανατολική Ελλάδα στους Ποταμούς Έβρο, Νέστο, Στρυμόνα, στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη και στα ποτάμια της Χαλκιδικής. Επίσης βρέθηκε στους ποταμούς Πηνειό, Αλιάκμονα και Σπερχειό.
Βιολογία: Τρέφεται με φυτά και ιδιαίτερα με φύκη και ασπόνδυλα, όπως επίσης και με μικρά έντομα. Την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, τρέφεται μόνον κατά τη διάρκεια του απογεύματος και νωρίς το πρωί. Κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, τρέφεται όλη μέρα. Αναπαράγεται μετά από το δεύτερο χρόνο της ζωής του. Γεννά από τον Μάιο ως τον Ιούνιο, σε πετρώδεις πυθμένες (λιθόφιλο), αφού μεταναστεύσει αντίθετα στο ρεύμα. Τα αβγά του τα αποθέτει συνήθως επάνω σε πέτρες και λεπτά χαλίκια όπως επίσης και στις ρίζες των επιπλεόντων υδρόβιων φυτών.
  Νομοθεσία Προστασίας:   EU Regulation of Ecotopes (92/43): Παράρτημα II,
Bern’s Convention: Παράρτημα ΙΙΙ,
Red List: V-LV.