Μικροπουλάδα

Κατηγορία: Γερανόμορφα

 

mikropoulada

Μικροπουλάδα Porzana parva 
   
Ενδιαίτημα υγρότοποι, όχθες λιμνών και ποταμών
Εξάπλωση Κ. Ευρώπη, Ρωσία, Β. Ελλάδα
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 17-19 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 34-40 εκ.
Βάρος 35-60 γρ.
Χρωματισμός καστανό πάνω, γκριζομπλέ κάτω
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή υδρόβια έντομα, ημίπτερα, νευρόπτερα, λάρβες διπτέρων
Συνήθειες ημερόβιο, μοναχικό, μεταναστευτικό
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Μάιο-Αύγουστο
Φωλεοποίηση έδαφος με πυκνή βλάστηση κοντά σε νερό
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 7-9
Διάρκεια επώασης 21-23 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 45-50 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1 έτος