Γλαυκόμορφα

Κατηγορία: Πτηνά

ΤΑΞΗ Οικογένεια Είδος Ελληνική ονομασία
Γλαυκόμορφα (Strigiformes) Tytonidae Tyto alba Πεπλόγλαυκα
       
  Strigidae Asio flammeus Βαλτόμπουφος
    Asio otus Νανόμπουφος
    Bubo bubo Μπούφος
    Otus scops Γκιώνης
    Strix aluco Χουχουριστής
    Athene noctua Κουκουβάγια
       
  Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Γιδοβυζάχτρα