Κουκουβάγια

Κατηγορία: Γλαυκόμορφα

koukouvagia

Κουκουβάγια Athene noctua 
   
Ενδιαίτημα ανοιχτές κατοικημένες περιοχές
Εξάπλωση Ευρώπη, Β. Αφρική και Ασία (ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα)
Καθεστώς προστασίας  
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 23-27 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 50-57 εκ.
Βάρος 90 γρ. αρσενικό, 112 γρ. θηλυκό
Χρωματισμός φτέρωμα ανοιχτόφαιο με λευκές κηλίδες
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή θηλαστικά (μικρού μεγέθους)
Συνήθειες νυκτόβιο, μοναχικό, μόνιμο
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Μάρτιο-Απρίλιο
Φωλεοποίηση τρύπες δέντρων, βράχους ή παλαιά κτίσματα και τεχνητά ξύλινα κιβώτια
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 2-5
Διάρκεια επώασης 27-28 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 30-35 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1 έτος