Πεπλόγλαυκα

Κατηγορία: Γλαυκόμορφα

peploglafka

Πεπλόγλαυκα Tyto alba 
   
Ενδιαίτημα θερμές περιοχές (χαμηλά υψόμετρα)
Εξάπλωση Β. Ν. Αμερική, Κ. Ν. Αφρική, Ινδία, Αυστραλία και Ευρώπη (ηπειρωτική Ελλάδα και νησιά όπως Κρήτη, Ρόδο και Εύβοια)
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 33-39 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 80-95 εκ.
Βάρος 187 γρ. αρσενικό, 200 γρ. θηλυκό
Χρωματισμός πρόσωπο λευκό, πάνω μέρος φτερώματος χρυσοκάστανο
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή θηλαστικά (μικρού μεγέθους)
Συνήθειες νυκτόβιο, μοναχικό, μόνιμο
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Απρίλιο-Μάιο
Φωλεοποίηση παλιά κτίσματα, στάβλους, κουφάλες δέντρων, τεχνητά ξύλινα κιβώτια
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 4-7
Διάρκεια επώασης 30-31 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 50-55 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1 έτος (σπάνια 2 έτη)