Τσαλαπετεινός

Κατηγορία: Εποπιόμορφα

tsalapeteinos.jpg

Τσαλαπετεινός Upupa epops 
   
Ενδιαίτημα ανοιχτές περιοχές, κράσπεδα δασών με λιβάδια, πάρκα και αραιά δάση
Εξάπλωση Αφρική, Κ. και Ν. Ευρώπη, Ασία
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 25-29 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 44-48 εκ.
Βάρος 47 γρ. αρσενικό, 55 γρ. θηλυκό
Χρωματισμός κεφάλι, ράχη, στήθος γριζόφαια και κοιλιά λευκή
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή Έντομα, κολεόπτερα, λεπιδόπτερα, κρεμμυδοφάγους, μικρές σαύρες
Συνήθειες ημερόβιο, μοναχικό, μεταναστευτικό
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Μάιο-Ιούλιο
Φωλεοποίηση στοές σε δέντρα, κτίρια, έδαφος και σε τεχνητά ξύλινα κιβώτια
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 7-8, 1-2 ωοτοκίες
Διάρκεια επώασης 16-17 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 26-29 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1 έτος