Κανόνες λειτουργίας

Γενικές οδηγίες

Το μουσείο Άγριας Πανίδας και Ιχθύων Εσωτερικών Υδάτων είναι ανοιχτό στο κοινό από τις 10:00 έως τις 14:00 κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης οι επισκέπτες απαγορεύεται:

  • να αγγίζουν τα εκθέματα,
  • να εισέρχονται σε χώρους με προστατευτικό κιγκλίδωμα,
  • να πετούν σκουπίδια στο δάπεδο,
  • να προκαλούν θορύβους,
  • να καπνίζουν και
  • να καταναλώνουν φαγητά ή αναψυκτικά εντός του μουσείου.

 

Ομαδικές επισκέψεις

Οι ομαδικές επισκέψεις γίνονται μόνο μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του Μουσείου.

Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να γνωστοποιείται από τον υπεύθυνο (δάσκαλο ή καθηγητή) ο αριθμός των μαθητών και η ώρα άφιξης στο χώρο του Μουσείου.

Ο μέγιστος αριθμός ξενάγησης είναι 25 άτομα και η διάρκεια 30 έως 60 λεπτά.

Οι επισκέπτες πρέπει να παραμένουν κοντά στην ομάδα τους και να μην περιφέρονται άσκοπα στο χώρο του Μουσείου. Την ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω οδηγιών έχουν οι υπεύθυνοι συνοδοί οι οποίοι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού του Μουσείου. Σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων λειτουργίας, οι υπεύθυνοι του Μουσείου μπορούν να ζητήσουν τη διακοπή της επίσκεψης.