Κοκκινοφτέρα

Κατηγορία: Ψάρια

kokkinoftera01kokkinoftera02kokkinoftera03kokkinoftera04
Κοκκινοφτέρα Scardinius  erythrophthalmus  (Linnaeus, 1758) - (Rudd)
Μεγέθη: Μέγιστο ολικό μήκος (TL): 51,0 cm, Μέγιστο ολικό βάρος: 2,097 Kg, Μέγιστη ηλικία: 19 έτη.
Περιβάλλον – Βιότοποι: Είναι βενθοπελαγικό είδος, ποταμόδρομο, του γλυκού νερού. Μπορεί να ζήσει και σε υφάλ­μυρα νερά, σε διάφορα βάθη.
Ζει κυρίως σε λίμνες, μικρές υδατοσυλλογές, έλη και στα κατάντη των ποταμών. Σχηματίζει κο­πάδια που παραμένουν συνήθως στην επιφάνεια του νερού ή βρίσκονται μέσα στην υδρόβια βλά­στηση, κοντά στις όχθες. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα μετακινείται σε βαθύτερες περιοχές.
Κλίμα: Εύκρατο: 2 – 22 °C; 62° N - 36° N, 10° E - 70° E.
Οικονομική
Σημασία:
Αλιεία: περιορισμένης εμπορικότητας, Υδατοκαλλιέργειες: εμπορικό,
Αλιεία Αναψυχής: Ναι, Ενυδρεία: Ναι, Δόλωμα: Σύνηθες
Εξάπλωση: Αποικίζει ολόκληρη την Ευρασία. Η εξάπλωση του εκτείνεται από τις λεκάνες της Βόρειας και της Βαλτικής θάλασσας μέχρι τη Μαύρη και τη Κασπία θάλασσα. Έχει εισαχθεί σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και της Ασίας που δεν υπήρχαν γηγενείς πληθυσμοί, απουσιάζει όμως ακόμη από τη Σιβηρία. Αρκετές χώρες έχουν αναφέρει δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις από την εισαγωγή του.
Βιολογία: Είναι παμφάγο είδος. Τρέφεται με ασπόνδυλα, έντομα, μικρά σαλιγκάρια, αβγά ψαριών και φυτικούς οργανισμούς. Τα ενήλικα άτομα τρέφονται και με μακρόφυτα. Τα νεαρά ιχθύδια τρέφονται με κατώτερα βρυόφυτα και πλακτονικούς οργανισμούς.
Ωριμάζει γεννητικά από τον δεύτερο και τρίτο χρόνο της ζωής του. Κατά την περίοδο της αναπαραγωγής τ’ αρσενικά αποκτούν λα­μπερούς χρωματισμούς και λευκά ‘γεννητικά φυμάτια’ στο κεφάλι και στο σώμα. Αναπαράγεται κατά τους μήνες Μάιο - Ιούνιο, όταν η θερμοκρασία του νερού φτάσει τους 18 °C. Γεννά άχρωμα ή κιτρινωπά αβγά σε ρηχά νερά, τα οποία κολλούν επάνω στην υδρόβια βλάστηση.
Νομοθεσία Προστασίας: Red List: (LR/lc)