Χαλκοκουρούνα

Κατηγορία: Κορακιόμορφα

xalkokourouna

Χαλκοκουρούνα Coracias garrulus 
   
Ενδιαίτημα ανοιχτές γεωργικές εκτάσεις με αραιά δέντρα και σε αραιά δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων ειδών 
Εξάπλωση Κ. και Ν. Ευρώπη, Δ. Ρωσία και Αφρική (Μακεδονία, Θράκη, νησιά Α. Αιγαίου)
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 29-32 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 52-57,5 εκ.
Βάρος 110 γρ. αρσενικό, 117 γρ. θηλυκό
Χρωματισμός ράχη καστανή, κεφάλι, λαιμός, στήθος και κάτω μέρος ανοιχτό μπλε
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή έντομα, κυρίως Κολεόπτερα και ακρίδες
Συνήθειες ημερόβιο, μεταναστευτικό
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Ιούνιο-Ιούλιο
Φωλεοποίηση στοές σε δέντρα, βράχους, κτίρια και πρανή εδάφους
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 3-5, 1 ωοτοκία
Διάρκεια επώασης 17-19 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 21-24 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1-2 έτη