Μικρόσιρκο

Κατηγορία: Ψάρια

mikrosirko01mikrosirko02mikrosirko03mikrosirko04
Μικρόσιρκο Leucaspius  delineatus  (Heckel, 1843) – Mikrosirko - (Belica)
Μέγιστα Μεγέθη: Μέγιστο ολικό μήκος (TL): 12 cm,  Μέγιστη ηλικία: 2 έτη
Περιβάλλον – Βιότοποι: Απαντάται σε Γλυκά και Υφάλμυρα νερά, Πελαγικό, Ποταμόδρομο,
Βάθη από 0 – 1 m.
Συνήθως απαντάται σε ρηχούς κόλπους λιμνών, σε μικρές υδατοσυλλογές και σε κανάλια, ανάμεσα στην υδρόβια βλάστηση.
Στις λίμνες δημιουργεί μεγάλα κοπάδια κυρίως κατά το φθινόπωρο.
Αντέχει στην έντονη ροή του νερού των ποταμών, κυρίως κατά την άνοιξη, το φθινόπωρο και τον χειμώνα, αλλά συνήθως επιλέγει τις πιο ήσυχες περιοχές τους, όπως είναι οι μικροί κόλποι, οι περιοχές κάτω από πέτρες και τα θεμέλια των γεφυρών.
Κατά το φθινόπωρο, τα κοπάδια του παραμένουν στα επιφανειακά νερά και σπάνια μεταναστεύουν στη πελαγική ζώνη των λιμνών.
Όταν χειμωνιάζει, τα κοπάδια διασπώνται και ο αριθμός των ψαριών που ζουν σε ποτάμια μειώνεται. Οι πληθυσμοί που ζουν σε λίμνες μετοικούν στις βαθύτερες περιοχές.
Κλίμα: Εύκρατο: 2 – 32°C, 64°N - 38°N, 1°E - 60°E
Οικονομική
Σημασία:
Αλιεία: χωρίς ενδιαφέρον, Υδατοκαλλιέργειες:Όχι,
Αλιεία Αναψυχής: Όχι, Ενυδρεία: μόνο σε Δημόσια ενυδρεία,
Δόλωμα: Ευκαιριακά.
Εξάπλωση: Στην Ευρώπη και Ασία.
Έχει επεκταθεί σε όλη τη Βόρειο Ευρώπη διαμέσου τεχνητών καναλιών.
Βιολογία: Τρέφεται με φυτοπλαγκτό, ζωοπλαγτό και με έντομα.
Αναπαράγεται κατά τον Απρίλιο - Μάιο, σε περιοχές με υδρόβια βλάστηση. Τα νεαρά προστατεύονται από τα αρσενικά.
Νομοθεσία Προστασίας: Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III της Σύμβασης της Βέρνης που αφορά την προστατευόμενη πανίδα.