Αγριόκοτα

Κατηγορία: Ορνιθόμορφα

agriokota

Αγριόκοτα  Bonasa bonasia 
   
Ενδιαίτημα δασόβιο (προτιμά ώριμα δάση κωνοφόρων και πλατύφυλλων) 
Εξάπλωση Σκανδιναβία, Κ. Α. Ευρώπη και Βαλκάνια
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 34-39 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 17 εκ.
Βάρος 3,97 χγρ. αρσενικό, 3,89 χγρ. θηλυκό
Χρωματισμός γκριζωπό προς το ερυθρόφαιο  με καφέ μαύρες κηλίδες 
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή οφθαλμούς και ετήσιους βλαστούς δέντρων, καρπούς και σπόρους
Συνήθειες ημερόβιο, μόνιμο
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Μάρτιο-Μάιο
Φωλεοποίηση έδαφος
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 7-11
Διάρκεια επώασης 25 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 3 μήνες
Ηλικία ωριμότητας 1 έτος