Ορεινή πέρδικα

Κατηγορία: Ορνιθόμορφα

oreini-perdika

Ορεινή πέρδικα Alectoris graeca 
   
Ενδιαίτημα θαμνώδεις εκτάσεις, βραχώδεις πλαγιές
Εξάπλωση Βαλκάνια, Κροατία, Β. Ιταλία (υποείδος Alectoris graeca saxatilis), Κ. και Ν. Ιταλία (υποείδος A. g. orlandoi), Σικελία (υποείδος A. g. whitakeri), στην Ελλάδα και σε ολόκληρο το ηπειρωτικό τμήμα (το υποείδος Alectoris graeca graeca), εκτός από Θράκη
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 33-36 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 167-173 εκ.
Βάρος 665 γρ. αρσενικό, 645 γρ. θηλυκό
Χρωματισμός πάνω μέρος σώματος, κεφάλι, στήθος και κοιλιά σταχτόχρωμα
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή παμφάγο (φυτική 85-90% και ζωική 10-15%)
Συνήθειες ημερόβιο, οικογενειακές ομάδες, μόνιμο
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Ιανουάριο-Φεβρουάριο
Φωλεοποίηση έδαφος
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 8-14
Διάρκεια επώασης 24-26 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 50-60 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1 έτος