Ορτύκι

Κατηγορία: Ορνιθόμορφα

ortyki

Ορτύκι Coturnix coturnix 
   
Ενδιαίτημα πεδινές και λοφώδεις περιοχές
Εξάπλωση Ευρώπη, Δ. και Κ. Ασία
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 16-18 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 32-35 εκ.
Βάρος 105 γρ. αρσενικό, 112 γρ. θηλυκό
Χρωματισμός φτέρωμα φαιό με κιτρινωπές ραβδώσεις
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή παμφάγο
Συνήθειες ημερόβιο, διαχειμάζει Αφρική και Ινδία
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Απρίλιο - Μάιο
Φωλεοποίηση έδαφος
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 8-13
Διάρκεια επώασης 17-20 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 30-50 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1 έτος