Φασιανός

Κατηγορία: Ορνιθόμορφα

fasianos

Φασιανός Phasianus colchicus 
   
Ενδιαίτημα γόνιμες πεδινές περιοχές καλλιεργούμενες με δημητριακά και κτηνοτροφικά είδη, δρυοδάση και παραλίμνιες περιοχές
Εξάπλωση Δ. Ασία, περιοχές γύρω από την Κασπία Θάλασσα, Α. Βουλγαρία, στη χώρα μας απαντάται στο δάσος Κοτζά-Ορμάν στο Νέστο
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 70-90 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 70-90 εκ.
Βάρος 1,1 χγρ. αρσενικό, 985 γρ. θηλυκό
Χρωματισμός μεταλλικό βαθύ πράσινο κεφάλι, καστανέρυρθρο σώμα, μακριά ουρά (αρσενικό)
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή παμφάγο (80-90% φυτική και 10-20% ζωική)
Συνήθειες ημερόβιο, κοινωνικό, μόνιμο
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Μάρτιο-Απρίλιο
Φωλεοποίηση έδαφος
Στρατηγική αναπαραγωγής πολυγυνικό
Αριθμός αυγών 8-15
Διάρκεια επώασης 23-28 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 70-80 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1 έτος