Δρεπανοσκαλίδρα

Κατηγορία: Πελαργόμορφα

 

dreapanoskalidra

Δρεπανοσκαλίδρα Calidris ferruginea 
   
Ενδιαίτημα λασποτόπια, αλμυρόβαλτους, αλυκές (γενικά μέρη με αλμυρό και υφάλμυρο νερό)
Εξάπλωση Σιβηρία, διαχειμάζει Αφρική
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 18-19 εκ..
Άνοιγμα φτερούγων 42-46 εκ.
Βάρος 45 γρ.
Χρωματισμός κεραμιδή στήθος, ανοιχτόγκριζο το πάνω μέρος
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή έντομα, δίπτερα, μυρμήγκια, καρκινοειδή
Συνήθειες ημερόβιο, διαβατικό  
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Ιούνιο-Ιούλιο
Φωλεοποίηση έδαφος
Στρατηγική αναπαραγωγής -
Αριθμός αυγών 3-5
Διάρκεια επώασης 20-22 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης -
Ηλικία ωριμότητας -