Καλημάνα

Κατηγορία: Πελαργόμορφα

 

kalimana

Καλημάνα Vanellus vanellus 
   
Ενδιαίτημα υγρά λιβάδια, υγρότοποι
Εξάπλωση Ευρώπη, Ρωσία
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 30 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 82-87 εκ.
Βάρος 150 γρ.
Χρωματισμός μαύρο στήθος, λευκή κοιλιά με πρασινωπό φτέρωμα και πλάτη
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή έντομα, λάρβες, γαιοσκώληκες, ρίζες και φρούτα
Συνήθειες ημερόβιο, κοινωνικό εκτός αναπαραγωγικής περιόδου, μόνιμο
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Μάρτιο-Ιούνιο  
Φωλεοποίηση έδαφος
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 4
Διάρκεια επώασης 26-28 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 35-40 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1 έτος