Τρυγόνι

Κατηγορία: Περιστερόμορφα

trigoni

Τρυγόνι Streptopelia turtur 
   
Ενδιαίτημα πεδινές και ημιορεινές περιοχές, δάση
Εξάπλωση Ν. και Κ. Ευρώπη, Κ. Αφρική και Ν. Σαχάρα
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 25-27 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 49-55 εκ.
Βάρος 105 γρ. αρσενικό, 130 γρ. θηλυκό 
Χρωματισμός κεφάλι γκρίζο, φτέρωμα στα πάνω μέρη καστανό με μαύρα τα κέντρα των φτερών
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή σπόρους αγρωστωδών, δημητριακών και καρπούς  
Συνήθειες ημερόβιο, μοναχικό, μεταναστευτικό
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Απρίλιο-Μάιο  
Φωλεοποίηση δέντρα
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 1-2, 2-3 ωοτοκίες
Διάρκεια επώασης 13-14 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 20 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1 έτος