Περκί

Κατηγορία: Ψάρια

perki01perki02perki03perki04
Περκί Perca  fluviatilis  Linnaeus, 1758 – (European perch)
Μεγέθη: Μέγιστο ολικό μήκος (TL): 51,0 cm, Μέγιστο ολικό βάρος: 4,750 Kg, Μέγιστη ηλικία: 22 έτη
Περιβάλλον – Βιότοποι: Είναι βενθικό, ανάδρομο είδος. Απαντάται σε γλυκά και υφάλμυρα νερά, σε βάθη από 1 – 30 m. Είναι κοινό είδος των λιμνών και των κατώτερων περιοχών των ποταμών, όπου η ροή του νερού είναι ομαλή και υπάρχει άφθονη βλάστηση.
Είναι είδος που δεν απαντάται ως αυτόχθονο σε μεγάλα υψό­μετρα και δεν του αρέσει η έντονη ροή του νερού, αλλά προτιμά καθαρά και στάσιμα νερά με σκληρό πυθ­μένα. Δεν μπορεί να ζήσει σε νερά με περιεκτικότητα οξυγόνου μι­κρότερη των 3 mg/l. Σπάνια απαντάται σε νερά με γρήγορη ροή.
Κλίμα: Εύκρατο: 10 – 22 °C; 74° N – 38° N, 91° W – 168° E.
Οικονομική
Σημασία:
Αλιεία: πολύ εμπορικό, Υδατοκαλλιέργειες: εμπορικό,
Αλιεία Αναψυχής: Ναι, Ενυδρεία: σε Δημόσια ενυδρεία.
Εξάπλωση: Εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Σιβηρία, εκτός από την Ισπανία και την Ιταλία, όπου όμως έχει εισαχθεί πρόσφατα. Αρκετές χώρες έχουν αναφέρει δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις από την εισαγωγή του. 
Βιολογία: Είναι ιδιαίτερα αρπακτικό είδος. Σε νεαρή ηλικία τρέφεται με ζωοπλαγκτό, βενθικά ασπόνδυλα και μικρά ψαράκια. Τα ενήλικα άτομα τρέφονται με ασπόνδυλα και ψάρια, κυρίως τσιρόνια, σίρκα, φοξίνους, μικρά περκιά κλπ. Παρουσιάζει έντονο κανιβαλισμό.
Αναπαράγεται την άνοιξη, τους μήνες Απρίλιο – Μάιο. Τα αβγά του δημιουργούν μακριές άσπρες ταινίες (μέχρι 1 m) και βρίσκονται κάτω από διάφορα βυθισμένα φυτά. Τα αβγά του δεν είναι εύγευστα στα άλλα ψάρια, εκκολάπτονται σε 1 - 3 εβδομάδες και τα νεαρά ιχθύδια σχηματίζουν αμέσως κοπάδια.
Νομοθεσία Προστασίας: Red List: (LR/lc)