Πεταλούδα

Κατηγορία: Ψάρια

petalouda01petalouda02petalouda03petalouda04
Πεταλούδα  (Bloch, 1782)
Carassiusgibelio - (Prussian carp)
Μεγέθη: Μέγιστο ολικό μήκος (TL): 45,0 cm, Μέγιστο ολικό βάρος: 3,0 Kg
Περιβάλλον – Βιότοποι: Είναι βενθικό είδος του γλυκού νερού, ποταμόδρομο. Απαντάται όμως ακόμη και σε υφάλμυρα νερά, σε βάθη 0 – 20 m.
Ζει σε ποταμούς, λίμνες, μικρές υδατοσυλλογές και σε τάφρους με στάσιμα ή ρέοντα νερά. Προτιμά τα κρύα νερά.
Κλίμα: Εύκρατο: 10 – 20 °C, 62° N - 35° N, 10° W - 155° E.
Οικονομική
Σημασία:
Αλιεία: περιορισμένης εμπορευσιμότητας, Υδατοκαλλιέργειες: Όχι, Αλιεία Αναψυχής: Ναι, Ενυδρεία: Ναι, Δόλωμα: Ευκαιριακά.
Εξάπλωση: Προέλευση: Σιβηρία, Ασία, κεντρική Ασία, Κίνα και Ιαπωνία.
Έχει εισαχθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και σ' όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Από πολλές χώρες έχουν αναφερθεί δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις από την εισαγωγή του.
Βιολογία: Τρέφεται από ένα μεγάλο φάσμα τροφών όπως φυτά, μικρά καρκινοειδή, έντομα κλπ.
Η αναπαραγωγή του γίνεται κατά τον Απρίλιο – Μάιο, σε θερμοκρασία νερού 18 - 22 °C. Είναι ωοτόκο, γεννά τ' αβγά του επάνω στην υδρόβια βλάστηση και οι προνύμφες του είναι πελαγικές.
Στην Ευρώπη οι πληθυσμοί του αποτελούνται κυρίως από θηλυκά άτομα τα οποία κατά την αναπαραγωγή ζευγαρώνουν με άλλα αρσενικά κυπρινοειδή (γριβάδια τσιρόνια κλπ). Δεν γίνεται όμως πραγματική γονιμοποίηση του ωαρίου τους, αλλά τα σπερματοζωάρια των άλλων ειδών, αφού εισέλθουν στον περιλεκιθικό χώρο του ωαρίου προκαλούν τη διαίρεση του γενετικού του υλικού μόνο με τη παρουσία τους και στη συνέχεια παράγεται το έμβρυο. Επομένως, οι απόγονοι του φέρουν μόνο το γενετικό υλικό των θηλυ­κών γονέων, με αποτέλεσμα να είναι όλοι θηλυκοί (γυνογένεση).
Χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό είδος σε μικρές λίμνες και ενυδρεία.
Νομοθεσία Προστασίας: Καμία