Σαρκοφάγα

Κατηγορία: Θηλαστικά

ΤΑΞΗ

Οικογένεια

Είδος

Ελληνική ονομασία

Σαρκοφάγα (Carnivora)

Canidae

Canis lupus

Λύκος

   

Vulpes vulpes

Αλεπού

 

Felidae

Felis silvestris

Αγριόγατα

 

Mustelidae

Meles meles

Ασβός

   

Mustela putorius

Βρωμοκούναβο

   

Mustela nivalis

Νυφίτσα

   

Martes foina

Πετροκούναβο

   

Vormela peregusna

Στικτοϊκτίδα

 

Ursidae

Ursus arctos

Αρκούδα