Ασβός

Κατηγορία: Σαρκοφάγα

asvos

Ασβός Meles meles 
   
Ενδιαίτημα δάση πλατύφυλλων με διάκενα, γεωργικές εκτάσεις
Εξάπλωση Ευρώπη
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος σώματος 68-80 εκ., ουρά 11-19 εκ.
Βάρος 12 χγρ. αρσενικό, 10 χγρ. θηλυκό
Χρωματισμός γκρίζο, λευκό κεφάλι με δύο σκούρες λωρίδες
Οδοντοστοιχία 3/3, 1/1, 3/3, 1/2 = 34
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή παμφάγο, τρωκτικά, έντομα, ερπετά, γαιοσκώληκες, καρποί
Συνήθειες νυκτόβιο, κοινωνικό
Πυκνότητα 1 άτομο ανά 30-50 Ηα
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Φεβρουάριο-Απρίλιο
Αριθμός νεογνών 2-6, τυφλά
Διάρκεια κυοφορίας 7 εβδομάδες, 3-10 μήνες καθυστερημένη εμφύτευση ωαρίου
Διάρκεια θηλασμού 12 εβδομάδες
Ηλικία ωριμότητας 1-2 έτη
Διάρκεια ζωής 15 έτη