Χαβαρόνι

Κατηγορία: Στρουθιόμορφα

 

xabaroni

Χαβαρόνι Corvus frugilegus 
   
Ενδιαίτημα ανοιχτές γεωργικές εκτάσεις με αραιά δέντρα και σε κράσπεδα του δάσους
Εξάπλωση Δ., Κ. και Α. Ευρώπη (στη χώρα μας στη Β. Ελλάδα)
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 41-49 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 81-94 εκ.
Βάρος 350 γρ. αρσενικό, 292 γρ. θηλυκό
Χρωματισμός μαύρο φτέρωμα
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή σπόρους, καρπούς, έντομα, γαιοσκώληκες, αυγά, τρωκτικά, κάμπιες, σαλιγκάρια και πτώματα
Συνήθειες ημερόβιο, κοινωνικό, διαχειμάζει σε ολόκληρο το ηπειρωτικό τμήμα της Β. Ελλάδας
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Φεβρουάριο-Μάρτιο
Φωλεοποίηση κορυφές δέντρων
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 2-6
Διάρκεια επώασης 16-18 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 30-36 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1 έτος