Τούρνα

Κατηγορία: Ψάρια

tourna01tourna02tourna04tourna03
Τούρνα Esoxlucius Linnaeus, 1758 - (Northern pike)
Μεγέθη: Μέγιστο ολικό μήκος (TL): 150,0 cm, Μέγιστο ολικό βάρος: 35,0 Kg, Μέγιστη ηλικία: 30 έτη.
Περιβάλλον – Βιότοποι: Είναι βενθικό ψάρι του γλυκού νερού. Συνήθως ζει σε τρεχούμενα νερά με ομαλή ροή (ποταμόδρομο), αλλά επίσης και σε στάσιμα νερά και λίμνες, όπου υπάρχει άφθονη βλάστηση. Απαντάται επίσης στα κατάντη των ποταμών και μπορεί να ζήσει ακόμη και σε υφάλμυρα νερά. Ζει σε βάθη νερού από 0 – 30 m. Τα μεγάλα  άτομα ζουν συνήθως σε βαθύτερα νερά.
Κλίμα: Εύκρατο: 10 – 28  °C, 74° N - 36° N, 167° W - 180° E.
Οικονομική
Σημασία:
Αλιεία: πολύ Εμπορικό, Υδατοκαλλιέργειες: Εμπορικό,
Αλιεία Αναψυχής: Ναι, Ενυδρεία: Δημόσια ενυδρεία
Εξάπλωση: Έχει ευρεία εξάπλωση στην Βόρειο Αμερική, στην Ευρασία από τη Γαλλία μέχρι την ανατολική Σιβηρία. Απουσιάζει από την Ιβηρική, την νότιο Ιταλία, την νότιο Ελλάδα, την Νορβηγία και τη βόρειο Σκωτία.
Έχει εισαχθεί σε πολλές χώρες, αλλά αρκετές έχουν αναφέρει δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις από την εισαγωγή του.
Βιολογία: Είναι ένα από τα πιο αρπακτικά ψάρια της Ευρώπης. Σε νεαρή ηλικία τρέφεται από διάφορα μικρά ασπόνδυλα, καρκινοειδή και προνύμφες εντόμων. Τα μεγαλύτερα άτομα τρέφονται με ψάρια, αμφίβια και ακόμη με μικρά υδρό­βια θηλαστικά και υδρόβια πτηνά. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του είναι ψάρι έντονα επιθετικό και καννιβαλικό. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν τρέφεται.
Η αναπαραγωγή του γίνεται κατά τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο, σε νερά με θερμοκρασία 8 - 14 °C. Η γεννητική ωρίμανση και στα δύο φύλα πετυχαίνεται από το δεύτερο ή τρίτο έτος της ζωής τους. Κατά την αναπαραγωγή δύο ή περισσότερα μικρά αρσενικά ακολουθούν ένα μεγαλύτερο θηλυκό, το οποίο αποθέτει τα αβγά του επάνω σε υδρόβια βλάστηση, στις όχθες των ποταμών ή των λιμνών που ζει.
Νομοθεσία Προστασίας: Καμιά.