Τρωκτικά

Κατηγορία: Θηλαστικά

ΤΑΞΗ

Οικογένεια

Είδος

Ελληνική ονομασία

Τρωκτικά (Rodentia)

Gliridae

Glis glis

Δασομυωξός

       
 

Sciuridae

Sciurus vulgaris

Σκίουρος

   

Spermophillus citellus

Λαγόγυρος