Δασομυωξός

Κατηγορία: Τρωκτικά

dasomyoksos

Δασομυωξός Glis glis 
   
Ενδιαίτημα δασώδεις περιοχές, δενδρόκηποι, πάρκα
Εξάπλωση Ευρώπη, εκτός από Ιβηρική χερσόνησο
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος σώματος 12-20 εκ., ουρά 11-19 εκ.
Βάρος 70-200 γρ.
Χρωματισμός γκριζωπό
Οδοντοστοιχία 1/1, 0/0, 1/1, 3/3 = 20
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή παμφάγο, φρούτα, καρποί, έντομα
Συνήθειες νυκτόβιο, κοινωνικό, χειμέρια νάρκη
Πυκνότητα 0,2-4 άτομα/Ηα
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Ιούνιο – Αύγουστο
Αριθμός νεογνών 2-7, τυφλά
Διάρκεια κυοφορίας 30-32 ημέρες
Διάρκεια θηλασμού 5-6 εβδομάδες
Ηλικία ωριμότητας 2 χρόνια
Διάρκεια ζωής μέχρι 9 χρόνια