Λαγόγυρος

Κατηγορία: Τρωκτικά

lagogyros

Λαγόγυρος Spermophilus citellus 
   
Ενδιαίτημα ποολίβαδα, γεωργικές καλλιέργειες, δασικά διάκενα
Εξάπλωση Κ. και Ν.Α. Ευρώπη
Καθεστώς προστασίας τρωτά (VU: IUCN 2009)
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος σώματος 17-24 εκ., ουρά  4-8 εκ.
Βάρος 200-340 γρ.
Χρωματισμός γκριζοκαστανωπό
Οδοντοστοιχία 1/1, 0/0, 2/1, 3/3 = 22
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή πράσινη βλάστηση, καρποί, έντομα
Συνήθειες ημερόβιο, σε αποικίες
Πυκνότητα 1 άτομο ανά 0,3-4 Ηα
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Απρίλιο-Ιούνιο
Αριθμός νεογνών 3-8, τυφλά
Διάρκεια κυοφορίας -
Διάρκεια θηλασμού -
Ηλικία ωριμότητας 1 έτος
Διάρκεια ζωής μέχρι 8 έτη σε αιχμαλωσία