Τυλινάρι

Κατηγορία: Ψάρια

tylinari01tylinari02tylinari03tylinari04
Τυλινάρι Leusiscus cephalus (Linnaeus, 1758) - (European Chub)

Μεγέθη:

Μέγιστο ολικό μήκος (TL): 60,0 cm, Μέγιστο ολικό βάρος: 8,0 Κg, Μέγιστη ηλικία: 22 έτη.

Περιβάλλον – Βιότοποι:

Είναι βενθοπελαγικό ψάρι. Ζει σε τρεχούμενα νερά (ποταμόδρομο), από τη περιοχή των πηγών (ζώνη της πέστροφας) μέχρι και τις εκβολές των ποταμών. Μπορεί επίσης να ζήσει και σε υφάλμυρα νερά, σε λίμνες και υδατοσυλλογές, επιβιώνει όμως καλύτερα σε κρύα τρεχούμενα νερά, σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 4 - 20 οC
Προτιμά τις περιοχές με άφθονη υδρόβια βλάστηση. Τα νεαρά άτομα δημιουργούν κοπάδια, ενώ τα ενήλικα ζουν μοναχικά.

Κλίμα:

Εύκρατο: 4 – 20 °C, 64° N - 35° N, 10° W - 60°E

Οικονομική
Σημασία:

Αλιεία: ελάχιστα Εμπορεύσιμο, Υδατοκαλλιέργειες: Όχι,
Αλιεία Αναψυχής: Ναι, Ενυδρεία: Όχι, Δόλωμα: Ευκαιριακά.

Εξάπλωση:

Έχει ευρεία εξάπλωση στην Ευρώπη και Ασία, από τις λεκάνες της Βόρειας, της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας μέχρι της Μεσογείου.

Βιολογία:

Τρέφεται από ένα μεγάλο φάσμα τροφών όπως φύκη, φυτά, θρύμματα φυτικών οργανισμών και σπόρους. Επίσης, τρέφεται με σκουλήκια, μαλάκια, μικρά καρκινοειδή προνύμφες εντόμων και τέλεια έντομα. Τα μεγάλα ψάρια είναι και σαρκοφάγα.
Παρουσιάζει μεγάλη τροφική πλαστικότητα και κατά συνέπεια μπορεί να επιβιώνει με επιτυχία ακόμα και σε εύτροφα βεβαρημένα περιβάλλοντα, κυρίως εξαιτίας του ευρέως τροφικού του φάσματος.
Η αναπαραγωγή του γίνεται κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, σε τρεχούμενα και ρηχά νερά. Τα υποκίτρινα αβγά του προσκολλώνται σε χαλίκια, πέτρες ή και φυτά. Η εκκόλαψη τους γίνεται μέσα σε 8 - 10 ημέρες, σε θερμοκρασία νερού 18 – 20 °C. Τα νεαρά ιχθύδια μόλις εκκολαφθούν έχουν μήκος 6 - 8 mm.

Νομοθεσία Προστασίας:

Red List: (LR/lc)