Χέλι

Κατηγορία: Ψάρια

xeli01xeli02xeli03xeli04
Χέλι - (Europeaneel)  Anguillaanguilla (Linnaeus, 1758)
Μεγέθη: Μέγιστο ολικό μήκος (TL): 133 cm cm, Μέγιστο ολικό βάρος: 6,599 Kg, Μέγιστη ηλικία: 85 έτη
Περιβάλλον – Βιότοποι: Είναι βαθύβιο και κατάδρομο είδος. Ζει σε γλυκά υφάλμυρα και θαλασσινά νερά, σε βάθη από 0 – 700 m. Βρίσκεται σε κάθε τύπο νερού, από μεγάλες λίμνες και ποτάμια μέχρι μικρές υδατοσυλλογές και έλη. Τα νεαρά χέλια ζουν συνήθως σε μικρά ρέματα, κάτω από πέτρες ή μέσα στην υδρόβια βλάστηση. Τα μεγάλα προτιμούν μαλακούς αμμώδεις πυθμένες.
Κλίμα: Εύκρατο: 4 – 20 °C, 74° N - 25° N, 26° W - 45° E
Οικονομική
Σημασία:
Αλιεία: πολύ εμπορικό, Υδατοκαλλιέργειες: πολύ εμπορικό,
Αλιεία Αναψυχής: Ναι
Εξάπλωση: Το χέλι στην Ευρώπη βρίσκεται γύρω από τις ακτές του Ατλαντικού, από τη Σκανδιναβία μέχρι το Μαρόκο και από τους ποταμούς του Βόρειου Ατλαντικού και τη Βαλτική μέχρι τη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα.
Βιολογία: Είναι σαρκοφάγο ψάρι. Τρέφεται με όλα τα είδη των υδρόβιων ζώων, όπως ψάρια, σκουλήκια, έντομα, σαλιγκάρια, βατράχια κλπ. Οι λάρβες των χελιών τρέφονται κατά την μετα­νάστευση τους από τον τόπο της εκκόλαψης τους προς τους χώρους της μελλοντικής παραμονής τους με θαλάσσιους πλαγκτονικούς οργανισμούς.
Τα ώριμα χέλια (αργυρόχελα) εγκαταλείπουν τις ακτές της Ευρώπης και μεταναστεύουν για αναπαραγωγή στη θάλασσα των Σαργασσών, στον Ατλαντικό ωκεανό. Μετά την ωοτοκία πεθαίνουν λόγω εξάντλη­σης από το ταξίδι. Τα νεαρά χελάκια (λεπτοκέφαλοι) μεταφέρονται με αργό ρυθμό προς τις ακτές της Ευρώπης με τη βοήθεια του 'ρεύματος του Κόλπου' και με την Β.Α. κατεύθυνση των ρευμάτων του Ατλαντικού ωκεανού. Μετά από 1 - 3 χρόνια οι λεπτοκέ­φαλοι φτάνουν στις ακτές της Ευρώπης, όπου μεταμορφώνονται στο τελικό στά­διο τους και αμέσως εισβάλουν στα ποτάμια και τις λίμνες, όπου παραμένουν μέχρι να ενηλικιωθούν.
Νομοθεσία Προστασίας: Καμία