Βαλτόπαπια

Κατηγορία: Χηνόμορφα

valtopapia

Βαλτόπαπια Aythya nyroca 
   
Ενδιαίτημα καλαμιώνες, περιοχές πλούσιες σε υδρόβια βλάστηση
Εξάπλωση Α. Ευρώπη και Ρωσία (στη χώρα μας στη Δ. και Β. Ελλάδα)
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 38-42 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 60-67 εκ.
Βάρος 470 γρ. αρσενικό, 464 γρ. θηλυκό
Χρωματισμός ράμφος γκρίζο, μάτια λευκά, σώμα σκούρο καστανό, κοιλιά και κάτω μέρος της ουράς λευκά
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή υδρόβια φυτά, σπόρους, μικρά ψάρια, γυρίνους, βατράχια, μαλάκια και καρκινοειδή
Συνήθειες ημερόβιο, μόνιμο και διαχειμάζει
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Μάιο-Ιούνιο
Φωλεοποίηση έδαφος δίπλα σε νερό
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 8-10
Διάρκεια επώασης 25-27 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 55-60 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1 έτος