Βουβόκυκνος

Κατηγορία: Χηνόμορφα

vouvokyknos

Βουβόκυκνος Cygnus olor 
   
Ενδιαίτημα λίμνες και έλη
Εξάπλωση Κ. και Β. Ευρώπη
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 140-160 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 200-240 εκ.
Βάρος 8,1 χγρ. αρσενικό, 5,5 χγρ. θηλυκό
Χρωματισμός λευκός
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή υδρόβια φυτά, έντομα, σκουλήκια και μαλάκια
Συνήθειες ημερόβιο, μεταναστευτικό
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Απρίλιο-Μάιο
Φωλεοποίηση όχθες λιμνών κι ελών
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 5-8
Διάρκεια επώασης 36 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 1 έτος
Ηλικία ωριμότητας 3 έτη αρσενικό, 4 έτη θηλυκό