Κυνηγόπαπια

Κατηγορία: Χηνόμορφα

kinigopapia

Κυνηγόπαπια Aythya ferina 
   
Ενδιαίτημα λίμνες και έλη
Εξάπλωση Κ., Δ. και Β. Ευρώπη και Ρωσία
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 42-49 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 67-75 εκ.
Βάρος 850 γρ. αρσενικό, 760 γρ. θηλυκό
Χρωματισμός σκούρο καστανό κεφάλι, μαύρο λαιμό, γκρι σώμα
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή θαλάσσια φυτά, σκουλήκια, λάρβες
Συνήθειες ημερόβιο, διαχειμάζει
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Μάιο-Ιούνιο
Φωλεοποίηση έδαφος με πυκνή βλάστηση κοντά σε νερό
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 8-10
Διάρκεια επώασης 25-28 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 50-55 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1-2 έτη