Σαρσέλα

Κατηγορία: Χηνόμορφα

sarsela

Σαρσέλα Anas querquedula 
   
Ενδιαίτημα αβαθή νερά με αρκετή κάλυψη
Εξάπλωση Ευρώπη, Αφρική
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 37-41 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 59-67 εκ.
Βάρος 400 γρ. αρσενικό, 250 γρ. θηλυκό
Χρωματισμός πάνω μέρος γκρίζο, στήθος και μπροστινό μέρος κοιλιάς καστανωπά ενώ το υπόλοιπο μέρος κοιλιάς γκριζωπό, ευδιάκριτο λευκό φρύδι
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή λάρβες, τέλεια εντόμων, κολεόπτερα, δίπτερα, μαλάκια, καρκινοειδή, βατράχια, ψάρια, φύλλα, ριζώματα κλπ
Συνήθειες ημερόβιο, μεταναστευτικό
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Απρίλιο-Μάιο
Φωλεοποίηση έδαφος με πυκνή βλάστηση
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 8-9
Διάρκεια επώασης 21-23 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 35-40 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1 έτος