Σφυριχτάρι

Κατηγορία: Χηνόμορφα

sfyrixtari

Σφυριχτάρι Anas penelope 
   
Ενδιαίτημα λίμνες και έλη
Εξάπλωση Ν. και Β. Ευρώπη
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 42-50 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 71-85 εκ.
Βάρος 760 γρ. αρσενικό, 600 γρ. θηλυκό
Χρωματισμός πάνω μέρος σώματος, πλευρές και ουρά γκρίζα
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή φυτοφάγο (φύλλα, ριζώματα, σπόρους και ζωικούς οργανισμούς)
Συνήθειες ημερόβιο, μεταναστευτικό
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Απρίλιο-Μάιο
Φωλεοποίηση έδαφος
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 6-12
Διάρκεια επώασης 24-25 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 40-45 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1-2 έτη