Τσικνόπαπια

Κατηγορία: Χηνόμορφα

tsiknopapia

Τσικνόπαπια Aythya fuligula 
   
Ενδιαίτημα λίμνες, ποτάμια και ακτές
Εξάπλωση Κ. και Β. Ευρώπη, Β. Ασία
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 40-47 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 65-72 εκ.
Βάρος 400 γρ. αρσενικό, 450 γρ. θηλυκό
Χρωματισμός ιριδίζων μαύρος (αρσενικό)
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή παμφάγο (μαλάκια, μικρά ψάρια κ.λπ.)
Συνήθειες ημερόβιο, διαχειμάζει στην Ν. Ευρώπη και στη χώρα μας σε δέλτα ποταμών και λίμνες της Β. Ελλάδας
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Μάιο-Ιούνιο
Φωλεοποίηση έδαφος δίπλα σε νερό
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 8-11
Διάρκεια επώασης 25 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 45-50 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1-2 έτη