Χουλιαρόπαπια

Κατηγορία: Χηνόμορφα

xouliaropapia

Χουλιαρόπαπια Anas clypeata 
   
Ενδιαίτημα ρηχές ευτροφικές λίμνες και έλη με πλούσια βλάστηση
Εξάπλωση Κ. και Β. Ευρώπη, Ρωσία, Β. Ελλάδα και στα παράλια Α. και Δ. Ελλάδας και Πελοποννήσου
Καθεστώς προστασίας -
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μήκος 44-52 εκ.
Άνοιγμα φτερούγων 73-82 εκ.
Βάρος 650 γρ. αρσενικό, 600 γρ. θηλυκό
Χρωματισμός κεφάλι και λαιμό πράσινο, στήθος και ουρά λευκά (αρσενικό)
   
ΤΡΟΦΗ & ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Τροφή παμφάγο, πλανγκτονικά καρκινοειδή, υδρόβια έντομα, σπόρους
Συνήθειες ημερόβιο, διαχειμάζει
   
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
Εποχή αναπαραγωγής Απρίλιο-Ιούνιο
Φωλεοποίηση έδαφος με πυκνή βλάστηση κοντά σε νερό
Στρατηγική αναπαραγωγής μονογαμικό
Αριθμός αυγών 9-11
Διάρκεια επώασης 22-23 ημέρες
Διάρκεια ανάθρεψης 40-45 ημέρες
Ηλικία ωριμότητας 1 έτος